Tips innan årsskiftet 2020/2021

  • Om ni i år vill ge er personal lite extra uppskattning och det finns utrymme, kan arbetsgivare i år ge sina anställda en julgåva på motsvarande 1 450 kr inklusive moms. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona kan arbetsgivare ge skattefria gåvor till anställda upp till ett värde om 1 000 kr per anställd. Det gäller gåvor från 1 juni till 31 december 2020. Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns (julgåvor, jubileums- och minnesgåvor). Detta förutsätter att gåvan på 1 000 kr inte tidigare under året utnyttjats. Gåvan får inte vara i kontanter, men presentkort accepteras anser Skatteverket.
  • Om möjlighet finns och ni har ett redan befintligt bolag – tänk då på att ta ut rätt lön under 2020. Att räkna med löneunderlag gör att delägare får större utrymme för utdelning som beskattas till 20%.
  • Står ni i beredskap att starta bolag – gör då det innan årsskiftet, för att få tillgodoräkna gränsbelopp vid årets ingång 2021. Ett bolag anses bildat då stiftelseurkunden är undertecknad av samtliga stiftare och registreras hos Bolagsverket. Är stiftelseurkunden undertecknad senast den 31 december 2020 anses bolaget bildat 2020 även om bolaget registreras hos Bolagsverket först under 2021.

Kontakta mig gärna så hjälper jag till!