Om Dahlin Ekonomikonsult AB

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult ger förtroende, kompetens och trygghet för banker, myndigheter och företagare.Jag är auktoriserad redovisningskonsult, vilket innebär att jag har en professionell yrkesidentitet som redovisningskonsult. Jag har lång erfarenhet och har arbetat inom området redovisning sedan 1989. Mitt företag startade jag år 2002.

Jag är ansluten till Srf konsulterna som bland annat tillhandahåller utbildning, support och ansvarsförsäkring. De utför även kontroller vart 6:e år, som säkerställer att jag uppfyller alla yrkesmässiga och etiska krav för att få titulera mig auktoriserad redovisningskonsult.

dahlin_logga_250

Katarina Dahlin

Lite kort om mitt förflutna i branschen:

  • Ekonomexamen Högskolan/Universitetet i Örebro
  • Revisor 8 år på Frejs Revisionsbyrå AB varav två år som auktoriserad revisor
  • Konsult SPCS löne- och administrationsprogram
  • Konsult i Movex administrativa del hos Intentia AB
  • Ekonomichef Frejs Revisionsbyrå AB
  • Styrelseledamotutbildning hos Styrelseakademin
fotografcecilia.com 20x30 2 0333_65