Skip to content
Katarina Dahlin på Dahlin Ekonomikonsult AB

Katarina Dahlin på Dahlin Ekonomikonsult AB

Om

Dahlin Ekonomikonsult AB

Jag har arbetat inom denna bransch sedan 1989 och fått inblick i både det stora och lite mindre företaget. Jag startade mitt företag år 2002 och är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Srf konsulterna.

Att vara auktoriserad redovisningskonsult innebär en kvalitetsstämpel, då jag måste ha en gedigen utbildning på akademiskt nivå, fortlöpande utbildning, arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag samt blir kontrollerad av mitt förbund var 6:e år att jag följer alla yrkesmässiga och etiska krav.

Srf konsulterna, logo

Att anlita mig är en trygghet för dig men även en signal till banker och myndigheter att redovisningen håller högsta kvalitet.

Katarina Dahlin

Lite kort om mitt förflutna i branschen:

  • Ekonomexamen Högskolan/Universitetet i Örebro
  • Revisor 8 år på Frejs Revisionsbyrå AB varav två år som auktoriserad revisor
  • Konsult SPCS löne- och administrationsprogram
  • Konsult i Movex administrativa del hos Intentia AB
  • Ekonomichef Frejs Revisionsbyrå AB
  • Styrelseledamotutbildning hos Styrelseakademin
Dahlin Ekonomikonsult AB, logo