Skip to content

På egen hand med stort nätverk

DAHLIN GÖR DIN digitalisering smidig

Då jag arbetat länge inom branschen har nätverket blivit stort. Jag ingår bl a i  Timglaset, som består av ett antal företagare med specialitet inom områden redovisning, bokslut, styrelseuppdrag, skatter, löner – ja allt inom detta gebit. Vi utbyter erfarenheter, har föreläsningar med inhyrda specialister och hjälper varandra vid olika frågeställningar.

Via Srf Konsulterna har jag support inom områden där redovisning, löner, juridik och HR-frågor ingår.

Utöver detta finns abonnemang hos Simployer Tholin som är stora inom skatteområdet, men även löner, arbetsrätt och moms.

För att följa med i nyhetsflödet får jag löpande information från Srf Konsulterna, Simployer Tholin, Skatteverket via skatteposten och Bokföringsnämnden (BFN).