Get Adobe Flash player

Mitt tips…

  • Planera så gott det går, och ha ”luft” för oförutsedda besök eller spännande uppgifter. Det ger både frihet och möjligheter! Katarina D

Nyheter från

srf konsulterna

Tjänster

Dahlin Ekonomikonsult AB

Upprättande av bokslut och årsredovisning för både K2- och K3-bolag.

Månadsbokslut/avstämningar och analys av läget, där ni gör den löpande biten.

Tjänstemannalöner, semesterhantering och kontrolluppgifter.

Blankett K10 för delägare i fåmansföretagen.

Arbetet med budget och prognoser och uppföljning av dessa mot utfall.

 

Jag kan arbeta på plats hos er eller online om det är att föredra eller både och.

Jag finns inom Göteborgsregionen men även runt Ludvika- Borlänge i Dalarna.

Jag arbetar med programvaror från Visma.


Auktoriserad redovisningskonsult enligt SRF.

Dahlin Ekonmikonsult AB har ett brett spektra av tjänster inom ekonomihantering. Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med.

Dahlin Ekonmikonsult AB har ett brett spektra av tjänster inom ekonomihantering. Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med.