Skip to content

Tjänster

Valet är ditt Dahlin Ekonomikonsult AB har ett brett spektra av tjänster inom ekonomihantering. Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med.

Bokslut

Upprättande av bokslut och årsredovisning för både K2- och K3-bolag.

Analys

Månadsbokslut/avstämningar och analys av läget, där ni gör den löpande biten.

Löner

Tjänstemannalöner, semesterhantering och kontrolluppgifter.

Utdelning

Blankett K10 för delägare i fåmansföretagen.

Ekonomi

Arbete med budget, uppföljning, nyckeltal, administrativa processer och likviditetsprognoser.

Hur jag jobbar

Jag arbetar främst i programvaror från Visma.

Dahlin Ekonmikonsult AB har ett brett spektra av tjänster inom ekonomihantering. Du väljer själv vilka delar du vill ha hjälp med.

Auktoriserad

redovisningskonsult

enligt SRF.

Arbetar enligt Rex – svensk standard för redovisningsuppdrag.

Starkt engagemang

Dahlin får jobbet gjort

Stabilt nätverk