Planera så gott det går, och ha ”luft” för oförutsedda besök eller spännande uppgifter. Det ger både frihet och möjligheter!