Frihet är så mycket större än makt. Makt handlar om vad du kan kontrollera. Frihet vad du kan släppa.