Den som är rädd för förändring, är också rädd för livet