Kurs om lönsamhet

Har gått en spännande kurs i Srf:s regi som givit mig 16-tips för ökad lönsamhet – hur kan vi öka lönsamheten i ditt bolag.

Kan redovisningskonsulten påverka lönsamheten – javisst.

En framtidsspaning i min roll som redovisningskonsult.

Läs gärna mer om Srf:s kurser på deras hemsida!