I dessa tider

Mycket oro och osäkerhet råder här i Sverige och i vår omvärld och information erhålls från många håll.

Vi vill informera er att arbetet hos oss på Dahlin Ekonomikonsult löper på som vanligt då vi sköter nästan allt digitalt. Vi håller oss uppdaterade med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och vad regeringen beslutar. Lättnader som införs såsom slopande av karensavdraget vid sjukfrånvaro fr o m 11 mars 2020 har vi koll på samt eventuellt kommande lättnader, som kan beröra våra befintliga och nya kunder.

Vi kan hjälpa er med det mesta utan att behöva ha ett personligt möte, då vår filosofi är och har varit att vi ska kunna ha kontakt mer spontant och när det passar, då mycket information kan delas online. Givetvis alltid med reservation att vissa tidpunkter måste följas såsom deklarationsinlämningar, inskickande av årsredovisningar och liknande.

I de fall vi har personliga möten kommer vi att vara noga och följa rekommendationer för att minimera risk för att sprida smitta och värna om allas hälsa.

Ni är välkomna att höra av er om hur vi kan lösa ert bokslut eller andra funderingar kring digitalisering av redovisningen.

Srf konsulterna om Corona.

Här kan ni följa utvecklingen och få mer information, Folkhälsomyndigheten, WHO och UD