Frukost med inspirerande fakta

Ett gott äpple

Utbildning

Frukostmöte

Den 21 februari hade mitt nätverk Timglaset ett frukostmöte, som Front Advokater bjöd på.

Förutom att bjuda på en god frukost informerade de om sin byrå och vilka tjänster, som kan vara intressanta för oss redovisningskonsulter och våra kunder. Vi fick även en kort föreläsning om aktieägaravtal och vikten av att ha ett bra sådant och att varje avtal bör anpassas till aktieägarna.

Vi hade också en föreläsning om kassaflödesanalys, som hölls av Pia Abramsson på Abrekon. Nu är det tillåtet att ha detta även i mindre bolag (K2) och ett mycket bra underlag för att följa flödet av pengar i bolaget.